Website Disclaimer + Privacy (in overeenstemming met gdpr)

 

(kan worden geraadpleegd via elke pagina op uw website, bijvoorbeeld link onderaan elke pagina)

 

 

Deze website is eigendom van Bistro À Point

Contactgegevens:

Adres van de statutaire zetel: Brugseweg 186, 8920 Poelkapelle

Telefoon: 057/485848

E-mail: [email protected]

Bedrijfsnummer: BTW BE 0 806 757 413

Rpr: Ieper

Toezichthoudende autoriteit: FAVV

 

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, waaronder handelsmerken, logo's, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen enz., wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoort tot Bistro À Point of rechtmatige derden.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

 

Bistro À Point stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, correct, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen er onnauwkeurigheden optreden in de verstrekte informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien specifieke informatie op of via de website niet beschikbaar is, zal Bistro À Point alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bistro À Point kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website.

Mocht u onjuistheden vinden in de informatie die via de website beschikbaar wordt gesteld, neem dan contact op met de beheerder van de website.

 

De inhoud van de website (inclusief links) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Bistro À Point garandeert geen goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een storing of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, als gevolg van toegang tot of gebruik van de website.

Bistro À Point kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld aan iemand in enig direct of indirect, speciaal of anderszins, voor schade veroorzaakt door het gebruik van deze of enige andere website, met name als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van, zonder beperking, alle verliezen, werkonderbrekingen, schade aan de programma's van de gebruiker of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, software Enz.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of indirect naar hen verwijzen. Het opnemen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van hun inhoud.

Bistro À Point verklaart uitdrukkelijk dat zij geen controle heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor hun inhoud of functies of voor enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie.

Deze website valt onder het Belgische recht. In geval van geschillen, de rechtbanken van het district van ... zijn uitsluitend bevoegd.

 

 

Privacybeleid

 

Bistro À Point verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid u contact opnemen [email protected] of [email protected]

 

Verwerkingsdoeleinden

Bistro À Point verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en orderbeheer (waaronder klantadministratie, trackingorders/leveringen, facturatie, solvabiliteitsbewaking, profilering en verzending van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond (grondslagen) voor de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [a) toestemming,] [b) (vereist voor de uitvoering van een overeenkomst),] [c) (vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen)], [f) (vereist ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang bij ondernemerschap)]  van de Algemene Wet bescherming gegevens.

 

Overdracht aan derden

Indien dit nodig is om de gestelde doelstellingen te bereiken, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere bedrijven (van de Bistro À Point groep) binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met Bistro À Point of met enige andere partner van Bistro À Point.

Bistro À Point garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

Persoonsgegevens die voor klantbeheer worden verwerkt, worden opgeslagen voor de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht op inspectie, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens te inspecteren en kan deze corrigeren of laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig is, de verwerking ervan laten verwijderen, beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarbij zij betrokken zijn op basis van artikel 6.1, onder e) of f), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in gestructureerde, standaard en mechanisch leesbare vorm) van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen en deze persoonlijke gegevens aan een ander bedrijf te hebben doorgestuurd.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht:

-De instellingen van hun klantenaccount aanpassen; Of

-Stuur een e-mail naar het volgende adres: [email protected] of [email protected] .

 

Direct marketing

De klant heeft het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens gericht op marketing.

 

Klachten

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor privacybescherming (35 Rue de la Presse, 1000 Brussel - [email protected]).

 

Gebruik van 'cookies'.

 

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie is een tekstbestand dat door een websiteserver in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst, wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

 

'First-party cookies' zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die bedoeld zijn om de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen aangepast door de gebruiker tijdens eerdere bezoeken, of: een formulier met gegevens die eerder door de gebruiker tijdens eerdere bezoeken zijn ingevuld.

'Cookies van derden' zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, zoals marketing of reclame plug-ins. (Bijvoorbeeld Facebook- of Google Analytics-cookies. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven, die kan plaatsvinden via een balk aan de boven- of onderkant van de website, met verwijzing naar dit beleid, dat niettemin niet voorkomt dat verder browsen op de website.

 

U kunt de instellingen in uw internetbrowser zo aanpassen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. U dit doen via de instellingen van uw browser (met behulp van de help-functie). Houd er rekening mee dat specifieke grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u geen specifieke toepassingen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt 'cookies' (tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om vast te leggen hoe de website wordt gebruikt, rapporten op te stellen over websiteactiviteiten voor websitebeheerders en andere diensten te verlenen met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verstrekken als dit wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google gebruikt uw IP-adres niet in combinatie met andere gegevens waarover het beschikt. U het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen er echter op wijzen dat dit kan betekenen dat u geen toegang hebt tot alle opties die door de website worden aangeboden. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de verwerking van deze informatie door Google op de wijze en voor de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen